Výkup bytů

Vykupujeme byty v osobním i družstevním vlastnictví. Při stanovení konkrétní ceny vykupovaného bytu zohledňujeme atraktivitu lokality, stav vykupovaného bytu, dispozice daného bytu a právní stav bytu.
 

Dokumenty, které je vhodné, ne však nutné si připravit:

Byt v osobním vlastnictví:

  • List vlastnictví bytu
  • List vlastnictví domu
  • Nabývací titul
  • Pokud bytu vázne omezení vlastnického práva např. exekuce, zástavní smlouva, věcné břemeno … apod, tak je vhodné si připravit podklady k těmto omezením.

Byt v družstevním vlastnictví:

  • Nájemní smlouvu
  • Stanovy družstva
  • Rozpis plateb

Napište nám svou nabídku