Výkup domů

Vykupujeme rodinné domy, ale i rekreační objekty (chaty, chalupy) a dalších podobné nemovitosti, určené k bydlení. Při stanovení konkrétní ceny vykupované nemovitosti zohledňujeme atraktivitu lokality, stav vykupované nemovitosti, dispozice a právní stav dané nemovitosti. V případě potřeby spolupracujeme se soudním znalcem, který provede znalecký posudek.
 

Dokumenty, které je vhodné, nikoliv však nutné připravit si:

  • List vlastnictví
  • Kopii katastrální mapy
  • Plány domu
  • Nabývací titul
  • Kolaudační rozhodnutí
  • Pokud na vykupované nemovitosti vázne omezení vlastnického práva např. exekuce, zástavní smlouva, věcné břemeno … apod, tak je vhodné si připravit podklady k těmto omezením.

Napište nám svou nabídku